רכבים | רכבים חדשים | רכב צמוד

תוכן עבור רכבים | רכבים חדשים | רכב צמוד

חדשות בנושא רכבים וליסינג

 

בניגוד לציפיות –  מס הקניה לרכב חדש ושווי השימוש לרכבים מליסינג יעלו לנו פחות מהתוכנית המקורית של משרד האוצר

בתחילת חודש יוני 09' הודיע משרד האוצר באופן רשמי על החלת המיסוי הירוק באוגוסט הקרוב. במסגרת התוכנית המקורית של האוצר, מס הקניה על כלי רכב חדשים היה עתיד לעלות מ – 75% ל – 92% (עלייה של 17%). במקביל, ייושם "מדד המיסוי הירוק" שמחלק ל – 15 קבוצות את הרכבים הנמכרים בישראל. 
כלי רכב שמנועיהן פולטים שיעור נמוך של זיהום יזכו ל"פרס" ירוק, זיכוי מס בגובה של עד 15 אלף שקל שיינתן לרכבים שונים בהתאם לרמת הזיהום.

בניגוד לציפיות, בימים האחרונים "התקפל" האוצר מהתוכנית המקורית וקבע כי מס הקניה לרכב יעלה ב – 15% בלבד ולא ב – 17% כפי שנקבע בתחילה, ושיעורו מס הקנייה לרכב יעמוד על 90%.

תוכנית נוספת של האוצר קבעה תקרת שווי השימוש לרכב צמוד ל – 2.75% ממחירו (כרכב חדש). ואולם, הסכמה בין האוצר להסתדרות בנוגע לשיטת חישוב זו, קבעה ששיעור שווי השימוש לרכב צמוד יירד ויעמוד על 2.5% ממחיר רכב חדש – החל משנת 2011. עוד נקבע כי שנת 2010 תהיה "שנת מעבר" שבה יתרגלו בענף הרכב לשינויים בשיטות החישוב ובמהלך שנה זו שווי השימוש יעמוד על 2.2% ממחיר הרכב.

שווי השימוש הליניארי והמיסוי הירוק  מיצרים שוב מצב חדש בשוק הרכב הצמוד בישראל, הרגולאטור מיישם חדשות לבקרים שינויים מרחיקי לכת על שוק הליסינג התפעולי והרכב הצמוד בישראל. רק לפני כשנתיים חווה ענף הרכב שינויים מרחיקי לכת במיסוי (הפחתת מס הקנייה) ושווי השימוש (העלאה מדורגת) והנה שוב מתהפכת הקערה על פיה. מרבית כלי הרכב החדשים המשפחתיים עתידים להתייקר, למעט כלי הרכב הקטנים (שפחות מזהמים) שחלקם אף יוזלו. גם בשוק הרכב המשומש צפויה העלאת מחירים לגבי הדגמים השכיחים. העלאת מחירי הרכב החדש גוררת למעלה את מחירי הדגמים המקבילים בשוק הרכבים המשומשים.

התקנות לגבי שווי השימוש הליניארי יחולו על כל מחזיקי הרכב הצמוד בארץ ללא קשר למסלולי הליסינג, ליסינג פרטי, ליסינג תפעולי כמו גם על כלי רכב שנמצאים בבעלות.

x
לחצו ליצירת קשר